?بزرگترین طرح تولید اتیلن مرکز ایران به عسلویه منتقل شد

?مدیرعامل پتروشیمی فیروزآباد از انتقال این طرح پتروشیمی به عنوان تامین‌کننده اتیلن خط اتیلن مرکز به سواحل خلیج فارس در عسلویه خبر داد و گفت: با این انتقال مشکل تامین آب حل شده و این طرح در جوار پروژه استحصال اتان پارسیان در عسلویه احداث می‌شود.آینه جنوب
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri