⬅️خسارت ۷۰ میلیون تومانی بارش ۲۲ میلی‌متری به زیرساخت‌های برق بستک

?بارش ۲۲ میلی‌متری همراه با تگرگ در شهر بستک باعث خسارت به تیرهای برق، درختان و تابلوهای مغازه‌ها شد

?این بارندگی که دقایقی با تگرگ نیز همراه بود باعث خوشحالی مردم در این ایام گرم تابستان شد

?دهگری،مدیر برق شهرستان بستک:

▫️بارش باران همراه با وزش باد شدید و تگرگ، به زیرساخت‌های برق شهرستان بستک هفتاد میلیون تومان خسارت وارد کرد
▫️این بارندگی موجب سقوط یک دستگاه ترانس، شکستن دوازده پایه تیر برق فشار ضعیف و متوسط، سقوط پایه فلزی روشنایی معابر، چندین فاصله پارگی سیم و سوختن شش عدد کاتد فیوز شد/ایسنا
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri