?شهردار تبریز هنوز انتخاب نشده/جلسات انتخاب شهردار تبریز علنی برگزار می شود

صادق زاده، سخنگوی شورای شهر تبریز:

?هنوز فردی از بین پنج نفر منتخب نهایی نشده و همه آنها به صورت مساوی و یکسان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

?سعی بر برگزاری جلسات شورای شهر برای انتخاب شهردار به صورت علنی داریم و دیگر هیچ جلسه غیرعلنی در این راستا نخواهیم داشت تا تمام تصمیمات در حضور مردم و برای مردم باشد/عصر تبریز
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri