اخبار شورای شهر تهران:
?مرتضی حاجی به عنوان مدیر عامل و خسرو طالب زاده مدیرمسئول روزنامه همشهری انتخاب شدند

 

?سخنگوی قوه قضاییه: در پرونده املاک شهرداری تا چندی قبل، ۳۴ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد

 

?عیادت محسن هاشمى رئیس شوراى شهر تهران از حبیب کاشانى عضو و خزانه دار سابق شوراى شهر تهران
شورا انلاین
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri