با حکم سرپرست شهرداری کرج؛ مدیر کل حوزه شهردار معرفی شد

طی حکمی از سوی سعادت سرپرست شهرداری کرج، سید احمد حیدری به عنوان مدیر کل حوزه شهردار منصوب شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج، بر اساس این حکم که به امضای سعادت رسیده، سید احمد حیدری جایگزین پرویز ایوانی، مدیر کل سابق این حوزه شد.

گفتنی است؛ سید احمد حیدری پیش از این به عنوان معاون اداری و مالی منطقه ۴ شهرداری کرج ایفای مسئولیت می کرد.

کلمات کلیدی : شهرداری کرج , مدیر کل حوزه شهردار , سید احمد حیدر