? خودروهای فاقد معاینه فنی روزانه ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.مهر

✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri