?اکرمی، معاون استاندار هرمزگان در گفت و گو با ایسنا:

▫️استاندار به همراه تعدادی از مسئولین روند درمان مصدومین را رصد کرد و وضعیت فوت‌شدگان و انتقال آن‌ها به استان هرمزگان را پیگیری کرد
▫️دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی حادثه توسط استاندار صادرشده است
▫️ مسئولیت برگزاری این جلسات با بنده است و فردا اولین جلسه کارشناسی را برای بررسی علل این حادثه ناگوار برگزار می‌کنیم
▫️به مردم خوب استان این اطمینان را می‌دهم که استاندار و سایر مسئولین به جد پیگیر هستند که ابعاد این حادثه دقیقاً موردبررسی قرار گیرد و اگر قصوری از ناحیه هرکسی یا سازمانی شکل‌گرفته برخورد لازم انجام شود
▫️مهم‌تر از همه این است که ما تصمیم بگیریم و اقداماتی را به انجام برسانیم که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در استان نباشیم

✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri