? مدیرکل حراست شهرداری تهران: بازداشت معاون شهرداری تهران ربطی به مسئولیت‌هایش در شهرداری ندارد/مهر
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri