▪️محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران: چرا باید اعضاى شورا از طریق رسانه ها از انتصابات #شهردارى باخبر شوند؟! البته این حرفم در حد گلایه است./ ایسنا
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri