کارکنان شهرداری عضو شوراها نیاز به استعفا دارند؟

معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها گفت: اعضای شوراها که کارمند شهرداری هستند در سمت خود نیاز به استعفا ندارند ولی براساس قانون نمی توانند مسئولیتی را قبول کنند.

به گزارش شورا‌آنلاین، روشناسی، معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها   در حاشیه اولین کارگاه آموزشی شورای اسلامی استان ها اظهار کرد: براساس اصلاحیه جدید قوانین شوراها اعضای شورای شهر که کارمند شهرداری هستند در عضویت خود نیاز به استعفا ندارند اما برخی فرمانداران با نادیده گرفتن قوانین به این مسایل دامن می زنند.شورا انلاین

✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri