شیراز۱۴۰۰:
✅ ۱۰ محله تاریخی شیراز بازآفرینی می شوند

⬅️هوشنگ عشایری عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران:

✔️رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه شهرسازی، باز آفرینی در محله های تاریخی حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیر رسمی است.
✔️به جای اینکه شهر را در نقاط جدید شهری ببینیم و مردم را به محله هایی که وجود نداشتند بکشانیم یعنی زمین به محدوده شهر اضافه کنیم و شهر را در سمت افقی توسعه دهیم، انتظار دولت این است که حرکت به سمت بافت قدیم و بافت ساخته شده برای احیا و باز زنده سازی آنها باشد

⬅️فیروزتکاور مدیرکل راه و شهرسازی فارس:

✔️در شهر شیراز کار مطالعه بر روی ۳۰ محله که نیازمند باز آفرینی هستند انجام شد که از این تعداد ۱۰ محله انتخاب و در اولویت قرار دارد.
✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri