مساعدت مدیریت شهری مشهد در زمینه صدور پروانه مدرسه انرژی اتمی

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خبر داد:

  • ساخت این مدرسه به عنوان یک کار الگویی و ارزشمند در مشهد و در جوار بارگاه منور رضوی انجام شده است.
  • از سال گذشته پیگیری هایی لازم از سوی آموزش و پرورش خراسان رضوی برای ساخت مدرسه تخصصی صورت گرفت و خوشبختانه در کوتاه ترین زمان ممکن زمین پروژه در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار داده شد.
  • شهرداری مشهد برای ساخت مدرسه سازمان انرژی اتمی در زمینه صدور پروانه مساعدت کرده و همکاری های لازم در این بخش انجام گرفته است.
  • دانش آموزان مستعد و نخبه بسیاری در شهر وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده کرده و جایگاه استان را در حوزه پرورش نخبگان و استعدادهای برتر ارتقاء دهیم.
  • حمایت از استعدادهای درخشان و نخبه پروری یکی از مهم ترین رویکردهای شورای اسلامی شهر مشهد در دوره پنجم به شمار می رود که قطعا مورد توجه مدیریت شهری قرار خواهد گرفت.

خبرکده شهری :

@Khabarkadeshahri