کاهش بارش و افزایش دما در فصل پاییز

رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی:
?بارش پاییز در سال جاری نسبت به بلندمدت اندکی کمتر از حد نرمال پیش بینی می‌شود.در فاصله زمانی اواخر آذر ماه تا بهمن ماه نیز شاهد کاهش قابل توجه بارش به ویژه در مناطق غربی کشور خواهیم بود.

?در مهرماه ۹۶، میانگین دما تا ۱.۵ درجه بیش از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود همچنین در ماه‌های آبان و آذر پهنه افزایش دما در کشور گسترده می‌شود و بیشترین آن در نیمه شمالی و غربی رخ می‌دهد. در برخی نواحی نیز احتمال افزایش دما تا بیش از ۲ درجه وجود دارد./ایسنا

✅خبرکده شهری :
@Khabarkadeshahri