سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند و اداره فنی و امانی شهرداری بندر بوشهر منصوب شدند

طی حکمی از طرف شهردار بندر بوشهر حسن شجاعی پور به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند و حسن شعبانی به عنوان سرپرست اداره فنی و امانی شهرداری بندر بوشهر منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، طی حکمی از طرف غلامعلی میگلی نژاد شهردار مرکز استان حسن شجاعی پور به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند و حسن شعبانی به عنوان سرپرست اداره فنی و امانی شهرداری بندر بوشهر منصوب شدند.

سوابق اجرایی حسن شجاعی پور: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز، مدیر سرمایه گذاری ، ناظر عالی حوزه معاونت خدمات شهری و مدرک تحصیلی وی کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی می باشد

سوابق اجرایی حسن شعبانی: کارشناس نظارت حوزه معاونت عمرانی، رئیس اداره نظارت حوزه معاونت عمرانی  و مدرک تحصیلی وی کارشناسی ارشد مهندسی سازه می باشد