توضیحات محسن هاشمی در خصوص ارسال نامه های محرمانه به شورا و غیرعلنی شدن جلسه آتی شورا

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتخاب معاونین، مدیران و شهرداران مناطق حق قانونی شهردار تهران است و شورا همچنان اعتقاد دارد که در فرایند انتصابات دخالت نکند.

به گزارش  خبرکده شهری، محسن هاشمیرفسنجانی  با اشاره به غیر علنی بودن جلسه آتی شورای شهر تهران، اظهار کرد: این جلسه به دلیل بررسی نامه یکی از سازمان های نظارتی با تصمیم هیئت رئیسه و موافقت اعضاء به صورت غیر علنی برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که محتوای نامه در خصوص چه مسئله‌ای است، گفت: از آغاز به کار شورای پنجم نامه‌های معتددی در خصوص مسائل مختلف شهری به هیئت رئیسه ارسال شده است که البته  این نامه به دوره قبل بر می‌گردد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم نامه‌ها را بررسی کنیم.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: قاعدتا پس از برگزاری جلسه اشاره شده، اخبار مربوطه به آن نیز در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای شهر تهران همچنین به نحوه انتخاب سایر معاونین شهردار تهران و شهرداران مناطق اشاره کرد و گفت: در این زمینه هم آقای نجفی کارهای خود را انجام خواهد داد ضمن اینکه شورا همچنان اعتقاد دارد که نباید در فرایند انتصابات دخالت کند.

وی در ادامه با نحوه تعیین دستورات جلسات شورای شهر تهران اشاره کرد و افزود: با پایان یافتن انتخاب نمایندگاه شورا در دستگاه ها، دستورات جلسه وارد مرحله جدیدی خواهند شد.شورا انلاین