عصر اقتصاد: معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در مراسم اعطای احکام وزیر کشور در خصوص انتصاب هشت شهردار مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بر تقویت جایگاه شوراها، رعایت قانونمندی، به کارگیری ضابطه مند افراد متخصص و شناسایی درآمدهای پایدار شهری با در نظر گرفتن حقوق نسل های آینده و بدون فروش سرمایه های شهر تاکیدکرد.
سید محمدعلی افشانی که در مراسم اعطای احکام انتصاب شهرداران اصفهان، رشت، ایلام، یاسوج، کاشان، نجف آباد، خمینی شهر و خوی در جمع شهرداران، روسای شوراهای این شهرها و معاونان عمرانی استانداریهای مربوطه سخن می گفت، شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه اجتماعی و سیاسی در خصوص اداره امور مردم توسط مردم برشمرد و تصریح کرد: وزارت کشور در حد امکان در زمینه تقویت جایگاه شوراها حمایت خواهد کرد ولی شورا و شهرداری هم باید اعتماد شهروندان را با عملکرد مناسب خود جلب نمایند.
وی افزود: تلاش ما اینست که در لایحه بودجه سال آینده و لوایحی که در دولت و مجلس در حال بررسی است، جایگاه شوراها را تقویت نماییم.
افشانی، رعات قوانین موجود در عرصه مدیریت شهری و شهرداری ها و اشراف کامل بر آنها، رعایت حقوق شهروندان و توسعه تعامل و همکاری با دستگاه ها ونهادهای مرتبط را از جمله عوامل موفقیت و پیشبرد امور توسط شورا و شهرداری ذکر نمود.
افشانی همچنین در خصوص شناسایی درآمدهای پایدار شهری گفت: شوراها و شهرداری ها در بودجه سال آینده و سالهای بعد به درآمدهای پایدار شهری با در نظر گرفتن حقوق نسل های آینده، بدون فروش سرمایه های شهر و رعایت مسائل زیست محیطی توجه نمایند.