در بخشی از متن حکم ‘ دکترمحمدعلی نجفی’ خطاب به « علیرضا مساعد» آمده است: به استناد تبصره ۱ و ۳ ذیل ماده ۷۶ قانون تشکیلات،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی و به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به سمت’شهردار مشکین دشت’ منصوب می شوید.
انتظار دارد با اعمال تدابیر قانونی و با رعایت دقیق کلیه قوانین و مقررات و احترام به تساوی عموم شهروندان در مقابل قانون و نگاه امانتدارانه به مسئولیت محوله و نیز در تعاملی سازنده و قانونمند با مدیران استان و شهرستان و با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد و اهتمام جدی و متعهدانه نسبت به آبادانی و توسعه متوازن و عادلانه شهر همسو با سیاست های عمومی دولت کوشا بوده و در انجام وظایف قانونی موفق و سربلند باشید.
یادآور می شود: تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران پیمانکاری خدمات شهری شهرداری مشکین دشت سبب تجمع و ابراز نارضایتی آنان در هفته گذشته شد.
براساس تصاویری در فضای مجازی انتشار یافت ، محبوب فروزنده سرپرست شهرداری مشکین دشت با به احترامی با این کارگران برخورد کرد که واکنش مسئولان استانی را در پی داشت.
۱۳۰ نفر از کارگران خدمات شهری مشکین دشت حدود سه ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده بودند، متعاقب این اتفاق ها، استاندار البرز به معاون خود دستور داد تا هرچه زودتر این موضوع و برخورد نابجای سرپرست شهرداری را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد.
شهر مشکین دشت ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.