نشست اعضای شورای اسلامی شهر برازجان با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

به گزارش خبرکده شهری؛ اعضای شورای اسلامی شهر برازجان با آقای دکتر عبدالهی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران دیدار کردند. ماحصل این نشست تبیین راهکارهای لازم جهت تشکیل شورایارهای محله جهت حذف و حل بعضی از مشکلات اجتماعی محلات با استفاده از آرا و تجارب ریش سفیدان و معتمدان محله به تفکیک و همچنین برگزاری برنامه های شاد و مفرح در محلات به وسیله شورایارها و شناسایی مشکلات محله بود.

در این جلسه همچنین برنامه ریزی و ایجاد سامانه شناسایی مناطق حاشیه شهر و محلات فقیرنشین و آسیب پذیر کانون های خانه سلامت محله با رویکرد افزایش ارتقاء سلامت و شناسایی افراد مبتلا به بیماری های خاص و معرفی آنان به مراکز درمانی راه اندازی گردد.