نصیر ملت

رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان گفت: بودجه سال آینده شهرداری باید بر اساس وضع موجود تدوین شود تا زمان بندی طرح ها و پروژه ها معین شود.

به گزارش خبرکده شهری، نصیر ملت در جلسه علنی صبح امروز شورای شهر اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهری با هدف اداره، هدایت و کنترل شهر اقدامات اساسی باید انجام دهد.
وی افزود: یکی از سطوح مدیریتی در شهرها ساختار و سازمان سازی است تا طرح ها و اسناد بالادستی با ارتباط موثر اجرایی شود.
این عضو شورا به تدوین بودجه شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: اکنون که زمان تدوین بودجه شهرداری آغاز شده است باید دقت شود که بودجه بر اساس وضع موجود تهیه شود تا زمان بندی طرح ها و پروژه ها معین شود.
ملت اضافه کرد: میزان هزینه ها، منابع درآمدی، آمار و اطلاعات و برنامه های راهبردی در تدوین بودجه باید مورد توجه باشند زیرا این آمار ها تهدید ها و فرصت های پیش روی شهرداری را به خوبی نشان می دهد.
وی تصریح کرد: آمار یکی از منابع مهم اثرگذاری در پروژه هاست این درحالی است که متاسفانه با مشکلاتی در آمار شهری روبرو هستیم. اولین مشکل ثبت نبودن آمار شهرداری است تا با ذخیره در بانک های اطلاعاتی به راحتی به آنها دست یافت.ایمنا