بسته خبری شهرداری اردبیل
?بهسازی محوطه ترمینال اردبیل به مرحله برداشت آسفالت تخریب شده و آماده سازی برای آسفالت ریزی وترمیم رسید
?تکمیل میدان جدید شهرک سینا با هدف اصلاح هندسی این تقاطع در حوزه منطقه چهار شهرداری اردبیل انجام می گیرد
?آسفالت ریزی کوچه شهید تحریری توسط اکیپ آسفالت و فینیشر سازمان عمران در روزهای پایانی فصل کاری در حال انجام است
?فعالیت اکیپ های آسفالت ریزی علی رغم نزدیک شدن به پایان فصل کاری همچنان ادامه دارد
?آسفالت ریزی کوچه مسجد کبود – حوزه منطقه یک شهرداری اردبیل
? ادامه آسفالت ریزی کوچه های احمدیه توسط اکیپ آسفالت و فینیشر سازمان عمران درحال انجام است
?دیدار شهردار اردبیل با کارشناسانی از کشور کره جنوبی و تبادل نظر در رابطه با راه اندازی پروژه شهر هوشمند در اردبیل
?مدیر منطقه چهارشهرداری اردبیل گفت: در ادامه عملیات بهسازی ترمینال اردبیل عملیات آسفالت ریزی محوطه آغاز شده است.
?وی ۳۵۰۰ متر مربع پازل کاری پیاده رو ها، جدولگذاری مسیر پیاده رو ترمینال و بازسازی وضوخانه ترمینال را از جمله اقدامات انجام یافته در امر بهسازی ترمینال اردبیل عنوان کرد.