رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در بررسی دو پلاک ثبتی فضا سبز که آن‌ها تخلف رخ داده است، گفت: شهرداری تهران به جای پرداخت هزینه تملک خیابانی که از وسط فضای سبز عمومی عبور کرده ، مجوز احداث بنای تجاری در این ملک را داده که این اقدام تخلف است.

به گزارش خبرکده شهری، محمد سالاری در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در جریان بررسی پرونده باغی واقع در منطقه ۱۸ محله یافت آباد، اظهارکرد: این ملک که دارای مساحت ۷۶۷۲ مترمربع است کاربری آن از سال ۹۱ و با ابلاغ طرح تفصیلی به عنوان فضای سبز عمومی تثبیت شده تعیین شد که تا سال ۱۴۰۰ هیچگونه ساخت و سازی نباید در آن صورت می گرفت اما شهرداری در جریان اجرای طرح‌های توسعه شهری، خیابانی را از وسط این ملک عبور داده و برای احداث این خیابان تعداد ۵۳ کنده و ۱۷۳ درخت این ملک قطع شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل رای کمیسیون ماده ۷ بدوی این بوده که طبق مصوبه شورای شهر وقت، هم جریمه ۵ برابری و هم ماده ۴( پرداخت جریمه در مراجع قضایی) و تبصره یک ماده ۶ ( تصرف به نفع شهردری) برای این ملک اعمال شود این در حالیست که درخت‌ها توسط شهرداری کاشته شده بود .

سالاری با اشاره به رای کمیسیون تجدید نظر باغات شورای شهر گفت: باغ بودن این ملک مشخص است اما تلاش شد به فضای سبز تثبیت شده تبدیل شود چون فضای سبز تثبیت شده بر باغ مقدم است ولذا هیچ ساخت و سازی نباید در آن صورت گیرد بنابراین رای کمیسیون تجدید نظر این است که در خصوص عوارض تعیین شده درکمیسیون بدوی ماده ۷ اخذ عوارض حداکثری مصوب شورا دریافت شود، غرس ۲ برابری هم انجام شود و کاربری ملک همچنان فضای سبز تثبیت شده حفظ شود .

وی در خصوص تخلف شهرداری تهران در این ملک اظهار کرد: شهرداری تهران به جای پرداخت هزینه تملک خیابانی که از وسط ملک عبور کرده، مجوز احداث بنای تجاری در این ملک را داده که این اقدام خلاف طرح تفصیلی و جزو اقدامات غیرقانونی شوراهای معماری است. لذا رای ما این است که هم به تخلف شهرداری رسیدگی و هم ماده ۴ اعمال شود.منبع:ایسنا