استاندار بوشهر: شهرداری ها به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز توجه کنند
استاندار بوشهر گفت: شهرداری ها نباید تنها فعالیت خود را به طرح های عمرانی و ساخت و ساز خلاصه کنند بلکه پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز باید مورد توجه آنان باشد.
به گزارش خبرکده شهری به نقل از ایرنا، عبدالکریم گراوند روز سه یادآور شد: در کمپ های ترک اعتیاد سه شهرستان بوشهر، دشتستان و تنگستان نیز با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر و بخش خصوصی آموزشی مهارتی لازم برای داوطلبان این بخش ارائه شده است.
وی بیان کرد: ۲ کارگاه مهارتی با عنوان ‘مهارت نه گفتن’ و ‘ مهارت های زندگی’ نیز با حضور ۱۷۰ نفر از شهرستان های مختلف استان در سطح شهرستان جم برگزار شده است.
کازرونی یادآور شد: در ارتباط با توان افزایی و مهارت افزایی افراد آسیب پذیر نیز در قالب طرح ۲۵ هزار نفر پیش بینی شده ۲۵۰ نفر از معتادان استان در قالب این طرح ملی آموزش های لازم را فرا بگیرند.