به گزارش خبرکده شهری مشاور امور آب استاندار خوزستان گفت : حل مشکلات رودخانه کارون و بهره گیری از ظرفیت های آن با بودجه شهرداری قابل تحقق نیست و نیازمند اعتبارات ملی است.
مهدی قمیشی چهارشنبه در سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر اهواز درخصوص بررسی توسعه پنج ساله فنی و عمرانی شهرداری اهواز افزود: در کمیته بررسی توسعه پنج ساله فنی و عمرانی شهرداری اهواز ۵۴ طرح و پروژه برای ستاد شهرداری تعریف شده است.
وی افزود: این طرح ها باید به کمک دولت، مسئولان استانی و صنایع اجرایی شوند تا شاهد تحول در سطح شهر اهواز باشیم.
مدیر کمیته بررسی توسعه ۵ساله فنی و عمرانی شهرداری اهواز با اشاره به اینکه سازمان عمران ساحل سازی کارون عملکردی مابین شهرداری، سازمان آب وبرق و استانداری داشت و در ساختار جدید این سازمان حذف شده، تصریح کرد: ما معتقد هستیم متولی کارون در مقطع اهواز هم از نظر توسعه ساحل و هم بسترسازی شهرداری است.
قمیشی یادآور شد: متاسفانه تاکنون مشخص نشده که مدیریت حوضه های بالادست و پایین دست کارون برعهده کدام سازمان است.در جلسه با وزیر نیرو نیز این موضوع مطرح شد تا بخشی از مدیریت روخانه های وصولی به خوزستان به خود استان سپرده شودتا بتوان مشکلات حوزه آب و برق در شهرها را مرتفع کرد.
در اهواز بیش از ۲۴ کیلومتر ساحل رودخانه کارون وجود دارد.در طول رودخانه امکان عملیاتی کردن طرح‌هایی است که علاوه بر این اینکه می‌تواند نماد شهری باشد می‌توان نقش مهم در جاذبه‌های گردشگری ایفا کند.
منبع:خوزستان آنلاین