رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیای های کشور از تهیه و ابلاغ دستورالعمل برگزاری دوره های آموزش مکاتبه ای دهیاران کشور در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ به استانداری ها به منظور هماهنگی برای اجرا پنجمین دوره آزمون مکاتبه غیرحضوری دهیاران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهران شیراوند با بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به اجرای آموزش های مکاتبه ای دهیاران در سال های گذشته برای دهیاران کشور که با استقبال روبرو شد، با برنامه ریری های به عمل آمده پنجمین آزمون مکاتبه ای(غیر حضوری) درسال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ برای دهیاران بدو خدمت وحین خدمت با همکاری دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها برگزار می شود.
وی افزود: مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور برگزاری آزمون مذکور بصورت غیرمتمرکز در سطح کشور «دستورالعمل برگزاری دوره های آموزش مکاتبه ای دهیاران کشور در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶» را به منظور تعیین چارچوبهای اجرای مطلوب برنامه های آموزشی غیر حضوری دهیاران در سطح کشور تهیه و به استانداری ها ابلاغ نموده است،
شیراوند در خصوص منابع آموزشی این آزمون گفت: باتوجه به نیازسنجی های صورت گرفته توسط معاونت آموزشی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی عناوین آموزشی این آزمون عبارتند از: «آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی »، «قوانین و مقررات امور مالی و معاملاتی دهیاری و شورای اسلامی روستا»، « قوانین و مقررات ملی ساختمان و ساخت و ساز در روستا»، « مدیریت بحران (اصول ایمنی، آتش‌نشانی و مقابله با حوادث پیش‌بینی نشده)در نواحی روستایی» و « مدیریت پسماند روستایی».
وی همچنین گفت: پس از اتمام برگزاری آزمون مکاتبه ای توسط دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها، پنج استان به عنوان استان برتر از نظر علمی و اجرایی توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی انتخاب و تقدیر می شوند.