واحدرسیدگی به شکایات مردمی در ستاد مرکزی معاینه فنی شهرداری تبریز راه اندازی شد.
به گزارش خبرکده شهری، با توجه به نزدیک شدن زمان اجرای طرح محدوده کاهش آلودگی هوا LEZ و ترافیک کاری مراکز معاینه فنی هفت گانه شهرداری تبریز و افزایش مراجعه شهروندان محترم به این مراکز ، ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری تبریز اقدام به راه اندازی واحد رسیدگی به شکایات مردمی کرده است .
شهروندان می توانند جهت گزارش شکایات خود با شماره های ۳۲۸۹۵۵۲۲ و ۸ -۳۲۸۶۲۸۰۶ تماس حاصل کنند.
منبع:شهریارنیوز