به گزارش خبرکده شهری معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از انجام ترمیم شبکه روشنایی پارکهای بزرگ اهواز خبر داد و گفت: پارکهای مهم شهر اهواز که عموما از نظر روشنایی دچار مشکل بودند، با انجام عملیاتی، روشنایی کامل آنها تامین و مشکلات موجود در خصوص روشنایی این پارکها برطرف شد.
علیرضا عالیپور افزود: این پارکها شامل پارک ۲۰هکتاری ربیع در منطقه یک،۳۰ هکتاری مالیات در منطقه چهار، ۱۵ هکتاری ولایت و پارک ساحلی فاز ۳ کوی ملت در منطقه سه و پارک ساحلی کیانپارس در منطقه دو که جزو پارکهای مهم شهر اهواز هستند، طی سالیان گذشته از نظر روشنایی مشکل داشتند و این ایرادات بدلیل مرتفع نشدن تجمیع شده بودند که تمام این ایرادات رفع و شبکه روشنایی این پارکها ترمیم شد.
وی ادامه داد: خاموشی این پارکها در سالهای گذشته موجب ضرر و زیان هایی همچون سرقت مبلمان وتجهیزات پارکها، ایجاد نا امنی و عدم بهره وری مفید و شکایت شهروندان شده بو د که طی یک عملیات شبانه روزی توسط عوامل خدماتی مناطق این مشکل برطرف و چراغ های این پارکها نصب شد.
عالیپور گفت: با اجرای این عملیات روشنایی، چهره این پارکها در شب به صورت زیبایی تغییر کرده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز همچنین تصریح کرد: حجم خرابی و ایرادات شبکه روشنایی در پارکها به وفور در کلیه مناطق وجود دارد و عزم مدیران شهرداری برای بهبود وضعیت سابق و جلب رضایت شهروندان جزم گردیده و به تدریج سایر خاموشی های پارک ها نیز بر طرف میشود.