طی جلسه‌ای معاون خدمات شهری و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی معارفه شدند
به گزارش خبرکده شهری عباس امینی‌زاده شامگاه شنبه در جلسه شورای معاونین شهرداری بندرعباس با بیان اینکه برای رسیدن به هدف نیاز به حرکتی قوی و مناسب داریم، گفت: حرکت و پیشرفت یک تغییر مکانی و زمانی‌است.
وی افزود: مهم این است که انسان بتواند با تلاش و پشتکار به سمت هدف حرکت کند که این حرکت موجب تعالی سیستم شود.
امینی‌زاده با تاکید بر ارتقاء کارآیی و سرعت عمل در خدمت رسانی اظهارداشت: همه باید به‌هم کمک کنیم و از توانایی‌های یکدیگر در راه خدمت رسانی مطلوب به شهروندان بندرعباس بهره بیشتری را ببریم.
امینی‌زاده با تاکید بر اینکه مجموعه شهرداری، برای خدمت رسانی مطلوب نیازمند حرکت‌های قوی، کیفی و مناسب در تمام زمینه‌ها است، ادامه داد: افراد با توانمندی‌های متفاوت در مجموعه وجود دارند و باید از آنها استفاده شود که با همین نگاه تغییراتی در سیستم شهرداری لحاظ شده است.
اضافه می‌شود در ادامه این جلسه محسن یکتاپور که پیش از این مسئولیت معاونت خدمات شهری را بر عهده داشت، به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و همچنین اسماعیل موحدی‌نژاد که پیش از این به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس بود به عنوان معاون خدمات شهری منصوب گردید.
منبع:روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس