به گزارش خبرکده شهری سعید ابراهیمی اظهار کرد: همه شهروندان، شهرداری را به عنوان یک نهاد اجرایی می شناسند که البته بخش عمده خدمات شهری را شهرداری انجام می دهد.
وی ادامه داد: در سیزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان گرد هم جمع شده ایم تا بیان کنیم کلیه کارهایی که از سوی شهرداری انجام می شود از پشتوانه علمی و نظری بالایی برخوردار است.
مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان عنوان کرد: شرکت های بزرگی همچون شرکت فولاد، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در این نمایشگاه مشارکت کرده اند در همین راستا حضور شهرداری بیانگر این است که به کار علمی هم نیاز و هم اعتقاد داریم.
وی اضافه کرد: در نمایشگاه امسال با توجه به شعار آن که پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری است سعی کرده ایم خروجی های پژوهشی که جنبه های کاربرد عملی داشته باشد ارائه دهیم.
ابراهیمی با اعلام اینکه ۲۰۰ طرح پژوهشی را در قالب CD و DVD در سیزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان به بازدیدکنندگان ارائه شده است، گفت: معاونت های حمل و نقل و ترافیک، عمران، شهرسازی و معماری، خدمات شهری، مالی و اقتصادی، فرهنگی، شهرعلم و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان در برپایی هرچه بهتر این نمایشگاه همکاری داشته اند.