موسی ممبینی مدیر شهرداری منطقه ۸ از رنگ آمیزی جداول پارک مریم در طرح پاکسازی هفتگی خبر داد .
به گزارش روابط عمومی موسی ممبینی با اعلام این خبر افزود: در راستای زیبا سازی شهر شهرداری این منطقه اقدام به رنگ آمیزی جداول پارک مریم کرد.
وی با بیان اینکه جداول بلوارهای اصلی منطقه رنگ آمیزی شده است، یادآور شد: برای رنگ آمیزی جداول این پارک از رنگهای زرد و سبز استفاده شد .
وی در ادامه خواستار همکاری بیشتر شهروندان نسبت به رفع آلودگی های بصری محل کسب و یا سکونت خود از قبیل جمع آوری تابلوهای فرسوده، رنگ آمیزی درب و پنجره و تعویض سایبان های نازیبایی که تأثیر بسزایی در سیما و منظر شهری دارند شد.
منبع:روابط عمومی شهرداری اهواز