معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تهیه بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ دهیاریهای کشور، به موجب ماده ۳۵ آیین‌نامه مالی دهیاری‌‌ها و در چهارچوب قوانین و مقررات و اهداف برنامه های توسعه کشور، و ابلاغ آن از سوی مهندس افشانی به استانداران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شاپور رستمی ضمن اعلام خبر فوق گفت: بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ دهیاری های کشور شامل سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌‌های لازم در امر تهیه و تنظیم بودجه دهیاریهاست و دهیاری ها می‌بایست در تهیه و تنظیم بودجه، سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌‌های مندرج در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌‌های کلان دولت، برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و سایر اسناد بالادستی را رعایت نمایند.
وی افزود: در این بخشنامه سعی شده است کلیه منابع مالی دهیاری اعم از منابع محلی، استانی و ملی مدنظر قرار گرفته تا امکان استفاده بهینه از کلیه منابع متصور در یک برنامه یکساله برای دهیاری فراهم آید.
رستمی اضافه کرد: با تهیه و تنظیم بودجه و تصویب آن، زمینه اجرای طرح‌های مهم عمرانی و خدماتی فراهم شده و دهیاری قادر خواهد بود با پیش‌بینی و برآورد منابع درآمدی خود بر‌اساس نیاز‌های روستا و برنامه پنجساله دهیاری، نسبت به نحوه هزینه‌کرد منابع درآمدی خود در قالب پروژه‌‌های مهم و اثرگذار اقدام نماید.
به گفته وی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ دهیاری ها شامل هشت فصل می باشد که عناوین آنها عبارتست از: راهبرد‌‌ها، سیاست‌‌ها، بسته های اجرایی بودجه (شامل بسته عمران روستائی، بسته خدمات عمومی، بسته منابع انسانی و فناوری اطلاعات و بسته توسعه اقتصادی)، الزامات بودجه، طرز تنظیم بودجه، ضوابط مالی، سامانه بودجه دهیاری های کشور و تغییرات کدهای بودجه.
رستمی همچنین اظهارکرد: باتوجه به تکلیف دهیاری‌ها طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه مالی دهیاری‌‌ها مبنی بر ارسال یک نسخه از بودجه به وزارت کشور‌؛ تمامی بخشداری ها و دهیاری ها و مسئولین مالی دهیاری ها موظفند بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ خود را در چارچوب این بخشنامه تهیه و در سامانه بودجه دهیاری‌های کشور به نشانی اینترنتی budget.imo.org.ir ثبت نمایند.
وی متذکر شد: پس از سیر مراحل تصویب بودجه دهیاری؛ شورای اسلامی ذیربط، نسخه کاغذی بودجه که از سامانه بودجه پرینت گرفته شده را که به امضای مسئول مالی دهیاری، دهیار و شورای اسلامی روستا رسیده؛ می بایست به فرمانداری و استانداری مربوطه ارسال نماید.
شایان ذکر است متن کامل بخشنامه بودجه دهیاریها در سال ۱۳۹۷،‌ در بخش دستورالعمل ها و بخشنامه های سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین در سامانه بودجه درج شده و در اختیار بخشداریها، دهیاریها، مسئولین مالی دهیاری و استانداری‌های کشور قرار گرفته است.