?تفاهمنامه تعامل میان شورای شهرستان کنگان با بیمارستان امام خمینی منعقد می شود

⬅در نشست شورای شهرستان کنگان با مسولین بیمارستان امام خمینی و شبکه بهداشت مطرح شد:

? دکتر حسن حیدری رییس بیمارستان امام خمینی و سرپرست شبکه بهداشت شهرستان کنگان:
✅ تحول بزرگی به لحاظ تعداد پزشک متخصص، تجهیرات پزشکی مدرن، بخش های جدید درمانی در بیمارستان کنگان نسبت به گذشته ایجاد شده است
✅ بیمارستان امام خمینی باید نگین شهر کنگان باشد
✅ قبل از اجرای هر پروژه صنعتی یا غیره باید بسته های سلامت آن اجرا را در مناطق پیرامونی اجرا کنند
✅ درخواست ما از مسئولین محترم شهر و شهرستان ایجاد شرایطی مطلوب برای ماندگاری پزشکان می باشد
✅ تمرکز روی برنامه های پیشگیرانه می تواند تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان را کاهش دهد
✅ رسانه ها نقش مهمی در ایجاد شرایط مطلوب برای تحقق مواردی که در بالا اشاره شد دارند.

? مرتضی منصوری رییس شورای شهرستان کنگان:
✅ تعاملات خود را با حوزه سلامت شهرستان گسترش می دهیم
✅ شوراهای اسلامی شهرستان نسبت به انعقاد تفاهمنامه برای تعامل و همکاری بیشتر با بیمارستان کنگان اقدام می نماید

? نادر احمدی رییس شورای اسلامی شهر کنگان:
✅ صنعت تعامل بیشتری با بیمارستان کنگان داشته باشد
✅ در تمام زمینه ها، آماده تعامل با بیمارستان هستیم

?در خصوص حضور متخصص جراح مغز و اعصاب در بیمارستان امام خمینی(ره) نیز مقرر شد، شوراهای اسلامی شهرهای سه گانه همکاری و هماهنگی لازم را با بیمارستان کنگان داشته باشند