عملیات عمرانی پروژه ۳۵ متری مسیر ارتباطی شهرک شهید صیاد شیرازی، از پروژه‌های توسعه‌آفرین غرب تبریز، امروز با حضور جمعی از مدیران شهری و ساکنان این شهرک آغاز می‌شود.
به گزارش خبرکده شهری، ایجاد راه ارتباطی شهرک شهید صیاد شیرازی از مطالبات دیرین مالکان قطعات شهرک شهید صیاد شیرازی است که نقش مهمی در توسعه ارتباطات، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات این شهرک تازه‌تاسیس خواهد داشت و بعلاوه، در تسهیل ارتباطات روستاهای تازه‌الحاق این محدوده به تبریز نیز موثر واقع خواهد شد.
این پروژه توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز و سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز اجرا می‌شود./شهریارنیوز