به گزارش خبر کده شهری پانزدهمین جلسه رسمی، عادی و علنی شورای اسلامی شهر آب پخش راس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۶ در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.
جلسه راس ساعت مقرر و با حضور تمامی اعضای شورا و جمعی از شهروندان برگزار شد و ساعت ۱۲ نیز به اتمام رسید.
جلسه پانزدهم شورای شهر ۱۲ مصوبه داشت./ ۸ دستور جلسه بصورت علنی و ۴ دستور جلسه نیز به صورت غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت.*
*هشت مصوبه جلسه علنی شورای شهر:*
دستور کار ۱: بررسی و اعلام نظر درباره قرارداد کانون های آگهی و تبلیغات محیطی شهر آب پخش*
متن قرارداد انجام کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات محیطی شهر آب پخش که به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و بانوان شورای شهر و در هماهنگی با واحد درآمد شهرداری طراحی و کارشناسی شده است با ۱۳ ماده و ۴۵ بند به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و مقرر شد موارد ذیل نیز در ضمن قرارداد با کانون های تبلیعات، رعایت شود و مورد توجه قرار گیرد.
۱- شهرداری موظف است موضوع درخواست انجام تبلیغات محیطی شهر را مطابق قرارداد مصوب شورای شهر، به متقاضیان واجد شرایط (دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین بومی شهر آب پخش) واگذار نماید.
اولویت واگذاری با کانون های آگهی دارای سابقه است و کانون های جدید در زمینه اجرای تلویزیون تبلیغاتی فعالیت می نمایند.
۲- پس از واگذاری تبلیغات محیطی شهر به کانون های تبلیغاتی، هیچ موسسه، نهاد دولتی و یا خصوصی و اشخاص، اجازه نصب موارد تبلیغاتی در سطح شهر را ندارند و تبلیغات محیطی صرفا” توسط کانون های طرف قرارداد با شهرداری انجام می پذیرد.
۳- هرگونه تغییر در قرارداد مذکور منوط به طرح در شورای شهر و مصوبه ی جدید شورای اسلامی شهر می باشد.
۴- کانون های طرف قرارداد با شهرداری موظفند نسبت به حرکت بسمت ایجاد تلویزیون های تبلیغاتی در سطح شهر گام بردارند و تا پایان قرارداد یکساله، اقدامات کاملی را در این مسیر به انجام برسانند.
۸ دستور کار ۲: بررسی و اعلام نظر درباره قرارداد مجموعه های ورزشی چمن مصنوعی شهر آب پخش*
متن قرارداد اجاره مجموعه های ورزشی چمن مصنوعی شهر آب پخش که به پیشنهاد کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر و در هماهنگی با واحد فضای سبز شهرداری طراحی و کارشناسی شده است با ۶ ماده و ۱۵ بند به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و مقرر شد موارد ذیل نیز در ضمن قرارداد با متقاضیان اجاره مجموعه های چمن مصنوعی، مورد توجه قرار گیرد.
۱- به منظور درآمدزایی باشگاه های ورزشی، اولویت اجاره مجموعه های ورزشی چمن مصنوعی با باشگاه های ورزشی و در ابتدا با باشگاه های فعال فوتبال و سپس سایر باشگاه ها و یا اشخاص دارای تجربه می باشد. (باشگاه های دارای شناسنامه و مورد تایید اداره ورزش آب پخش)
۲- اجاره کننده مجموعه چمن مصنوعی خلیج فارس موظف است تا نسبت به راه اندازی مدرسه فوتبال بانوان و ایجاد مهد فوتبال و مدرسه فوتبال آقایان و همچنین مدیریت کلی آن مجموعه اقدام نماید.
۳- بانوان می توانند در تمامی مجموعه های چمن مصنوعی شهر، بدون پرداخت وجهی و با رعایت شئونات اسلامی و مقررات جاری و با هماهنگی کامل با مدیریت مجموعه های فوق، از امکانات و فضاهای مذکور استفاده نمایند.
۴- هرگونه تغییر در قرارداد مذکور منوط به طرح در شورای شهر و مصوبه ی جدید شورای اسلامی شهر می باشد.
دستور کار ۳: اعلام نظر در مورد نحوه اجرای ویژه برنامه نوروز امسال در شهر آب پخش*
پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و بانوان شورای شهر مبنی بر واگذاری ویژه برنامه نوروز امسال در شهر آب پخش به گروه های هنری، موسسات فرهنگی و هنرمندان شهر از طریق فراخوان عمومی، در جلسه مطرح و با ملاحظات ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
۱- فراخوان ارائه پیشنهادات برای برگزاری برنامه ویژه نوروز توسط شورای اسلامی شهر آب پخش در رسانه های مجازی و حقیقی قرار گیرد تا اشخاص حقوفی و حقیقی پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
۲- پیشنهادات شامل ارائه تمامی آیتم های برنامه، برآورد مالی، مکان و زمان برنامه پیشنهادی و سایر مشخصات باشد.
دستور کار ۴: بررسی و تصمیم گیری در مورد نحوه بستن رمپ پیاده روهای معابر اصلی شهر آب پخش*
پیشنهاد کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مبنی بر تصمیم گیری در مورد نحوه بستن رمپ پیاده روهای اصلی شهر بخصوص رمپ های بلوار انقلاب، در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری مطابق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ظرف مدت یک ماه نسبت به بستن رمپ های مذکور بخصوص در بلوار انقلاب، اقدامات لازم را انجام دهد.
دستور کار ۵: بررسی پیشنهاد واگذاری زمین یا مکان مناسب به صورت مشروط جهت انجمن NA شهر آب پخش
درخواست انجمن NA شهر آب پخش در مورد واگذاری زمین یا مکان مناسب جهت انجمن در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری مطابق مکاتبه شورای شهر مشخصات املاک خود را به
شورا اعلام نماید تا شورا نسبت به اختصاص زمینی مناسب و مشروط جهت این انجمن، اقدامات لازم را به انجام رساند.
دستور کار ۶: بررسی جانمایی المان های شهری در سطح آب پخش*
پیشنهاد شهرداری (واحد فضای سبز) مبنی بر جانمایی و نصب المان های شهری در جلسه شورا قرائت شد که با درخواست شهرداری موافقت شد و مقرر گردید بر اساس بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری اقدام شود.
دستور کار ۷: درخواست آمارگیری و معرفی مشاغل کسبه های مختلف شهر آب پخش جهت گردآوری اطلاعات مشاغل در قالب کتابچه و انتشار عمومی
پیشنهاد کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مبنی بر آمارگیری و معرفی مشاغل کسبه های شهر آب پخش به منظور استفاده بیشتر و بهتر شهروندان از تولیدات و خدمات آنان و همچنین سهولت در شناسایی آدرس کسبه ها در جلسه شورا مطرح شد و با پیشنهاد کمیسیون موافقت شد و مقرر گردید شهرداری ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه اطلاعات مشاغل شامل نوع شغل، مشخصات صاحب کسب، آدرس و شماره تلفن محل کسب و … اقدام نماید.
همچنین شهرداری با هماهنگی شورای شهر نسبت به چاپ و انتشار کتابچه اقدام نماید.
دستور کار ۸: درخواست واگذاری جایگاه سی ان جی و تنظیفات شهر به بخش خصوصی*
بر اساس درخواست شهرداری مبنی بر واگذاری جایگاه سوخت سی ان جی و تنظیفات شهر در جلسه شورا قرائت شد که با ملاحظه ذیل و رعایت تشریفات قانونی و مقررات شهرداری و شورا، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
ضرورت دارد شهرداری قبل از شروع مقدمات واگذاری، نسبت به تهیه پیش نویس قرارداد واگذاری سی ان جی و تنظیمات شهر اقدام نماید تا پیش نویس قراردادهای مذکور در شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد.
ضمنا” شهرداری پیش بینی اعتبار لازم برای این منظور را در بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ نماید.