به گزار شخبرکده شهری شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری شهرکرد همراه با مردم انقلابی، ولایتمدار، قهرمان و همیشه در صحنه استان در تجمع عظیم مردمی نهم دی شرکت و نفرت و انزجار خود را نسبت به هنجارشکنان و فتنه گران ۸۸ اعلام نموده و با آرمان های امام راحل و رهبری تجدید میثاق نمودند.