به گزارش خبرکده شهری :متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
به اطلاع کلیه شهروندان و انبوه سازان گرامی میرساند با توجه به قانون پیش فروش ساختمان مصوب تاریخ ۲۹ / ۱۰ / ۸۹ مالکین وسازندگان املاک مسکونی و تجاری که قصدپیش فروش واحدهای خود را دارند براساس قانون موظفند درخواست خود را به شهرداری ارائه و شناسنامه فنی ساختمان توسط ناظرین سازمان نظام مهندسی تکمیل و در زمان اخذ پروانه ساختمانی تدوین و ابلاغ گردد. لذا انبوه سازان و مالکینی که قصد پیش فروش واحدهای خود را در آینده دارند، الزاما” بایستی نسبت به این مهم اقدام نمایند. در غیر این صورت پیش فروش واحدهایی که در آینده ایجاد خواهد شد امکانپذیر نخواهد بود.