به گزارش خبرکده شهری:عملیات اجرایی احداث پیاده رو جدید بلوار ساحلی امام (ره) توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد. پیاده رو بلوار ساحلی امام (ره) که تا بیش از این از وضعیت بحرانی برخوردار بوده و به دلیل تخریب شمع کوبی آن هر لحظه احتمال بروز هرگونه خطری را بوجود آورده بود لذا پس از تامین اعتبار لازم این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال در دو فاز تعریف که فاز اول این پروژه از پل جدید تا بازار ماهی فروشان و فاز دوم از اداره گمرک تا پل جدید پیش بینی شد و حداقل زمانبندی اجرای کل پروژه یکسال تعیین شده است.پیاده رو بلوار ساحلی امام (ره) یکی از جاذبه های مهم گردشگری تفریحی خرمشهر محسوب شده که نه تنها شهروندان بلکه مورد بازدید مسافرین زیادی نیز در طی ایام مختلف سال قرار می گیرد ، بخش عمده ای از این پیاده رو بعد از جنگ تحمیلی تخریب و پس از جنگ بازسازی شد لذا هم اکنون بدلیل گذشت زمان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده بنابراین طرح بهسازی این بلوار در دستور کار شهرداری خرمشهر از محل اعتبارات دولتی با طراحی زیبا و متفاوت نسبت به وضعیت قبل قرار گرفت./
منبع:روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری خرمشهر