طی حکمی از سوی منصور کتانباف شهردار کلانشهر اهواز ، ذبیح الله خدامرادی به عنوان مدیر جدید منطقه هشت معرفی شد.
به گزارش خبرکده شهری روز گذشته با حضور منصور کتانباف شهردار کلانشهر اهواز مراسم تودیع و معارفه مدیر منطقه هشت برگزار شد.
در این جلسه پس از قرائت قرآن، شهردار اهواز ضمن تقدیر و تشکر از حضور پربار موسی ممبینی در مدت زمان خدمت و پیشرفت های منطقه در زمینه های عمرانی و خدماتی ،با خوش آمدگوئی و اهداء حکم انتصاب ذبیح الله خدامرادی، وی را به عنوان مدیر جدید منطقه هشت معرفی کرد .
خاطر نشان می شود در حکم جداگانه ای آرش در نیز به سمت قائم مقام شهرداری منطقه هشت منصوب شد.