به گزارش خبرکده شهری رضا ارشادی مدیر منطقه به همراه مکوندی معاون فنی عمرانی، موسوی معاون فرهنگی و اشرف پوری مدیر روابط عمومی از سرای محله کوی آل صافی و پروژه احداث سرای محله کوی رمضان بازدید کردند و در جریان فعالیتهای در حال انجام دو مجموعه قرار گرفتند.
ارشادی با اشاره به ضرورت ساخت و راه اندازی سرای محله در محلات منطقه هفت گفت: بعد از راه اندازی سرای محله کوی الصافی و با توجه به نیاز سنجی انجام شده، احداث سرای محله کوی رمضان در دستور کار این شهرداری قرار گرفت که این سرا در سه طبقه با مساحتی حدود ۲۱۰۰ متر مربع با اسکلت بتنی با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در مرحله اجراست.
وی مساحت هر طبقه را ۷۲۰ متر مربع عنوان کرد و گفت: طبق قانون در سرای محله چهارده فعالیت در حوزه های فرهنگی ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی و اجتماعی و با دارا بودن امکاناتی مانند مهدکودک ، اتاق it ، فضای مطالعه و مدیریت بحران و … با مشارکت شهروندان انجام می شود.
وی در پایان وعده داد: پیشرفت این سرا در مراحل پایانی است و به زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
منبع:روابط عمومی منطقه هفت اهواز