به گزارش خبرکده شهری: خیابانهای لاله کیانشهر با اجرای طرح جهادی هفتگی پاکسازی شدند.
پرویز دغاغله مدیر منطقه دو در خصوص اجرای طرح پاکسازی و خدمات رسانی در محلات سطح منطقه بصورت هفتگی اظهار داشت: این طرح که با هدف رسیدگی مضاعف به محلات شهر و با دستور شهردار اهواز بصورت متوالی طی ده هفته گذشته آغاز شده است اقداماتی از جمله امور خدماتی و فضای سبز در سطح محلات و با حضور کلیه نیروهای زحمتکش حوزه های خدمات شهری و فضای سبز و نظارت مستقیم در حال اجراست تا مشکلات محله مورد نظر را بصورت فوری برطرف کنیم.
بنابر این گزارش معاونت خدمات شهری منطقه بهمراه اکیپ های خدماتی و ماشین آلات مجهز از ساعات اولیه امروز بمنظور افزایش سطح خدمات رسانی به شهروندان و جلب رضایت آنان در منطقه خیابانهای لاله کیانشهر حضور داشته و اقدام به پاکسازی گسترده و رفت و روب معابر، شستشو و رنگ آمیزی جداول و دیوارها نمودند.
در راستای اجرای طرح فوق الذکر ، جلوگیری از حوادث ناگوار و جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان اکیپ عمران منطقه اقدام به همسطح سازی درب منهولها در خیابانهای لاله کیانشهر نمود.
بهسازی سیمای شهر از اولویت هایی است که به شکل مستمر در دستور کار واحد زیباسازی منطقه قرار دارد و این واحد با هدف ایجاد جلوه بصری در معابر اقدام رنگ آمیزی و حذف نازیباییها از دیوارها خیابانهای لاله کیانشهر نمود.
منبع:روابط عمومی منطقه دو اهواز