شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به لایحه شهرداری مبنی بر افزایش تعداد مناطق شهرداری از ۱۳ به ۱۷ منطقه رای مثبت داد.
به گزارش خبرکده شهری، یکی از دستور کارهای چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر به بررسی نظریه کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون خدمات شهری در زمینه افزایش سرمایه سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مقدس اختصاص داشت.
با تصویب این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سطح بهره‌وری، تقویت توان و ظرفیت مالی و سرمایه‌ای سازمان مدیریت پسماند نسبت به افزایش سرمایه سازمان یاد شده با رعایت تشریفات اداری و قانونی از مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۰۹ ریال به مبلغ ۵۷۵ میلیارد ریال اقدام و مبلغ افزایش یافته را از حساب بستانکاری شهرداری کسر و به سرمایه اولیه سازمان منظور نماید.
افزایش مناطق شهر مشهد
در ادامه این جلسه نظریه کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون عمران و شهرسازی در زمینه منطقه بندی شهرداری مشهد مقدس مطرح شد.
بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در این خصوص گفت: باید به اجبار تغییرات ساختاری در مناطق ایجاد شود. البته اجرای این مصوبه زمانبر خواهد بود. در مورد این ۱۷ منطقه نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود و نقشه نهایی تایید می‌گردد. سه نقشه را مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده است و حال ما باید بین دو مورد انتخاب کنیم.
محمد هادی مهدی‌نیا، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر نیز خاطرنشان کرد: موضوع منطقه‌بندی از زمان طرح جامع مطرح شده است. ضوابط جاری نیز در این مورد ملاک عمل قرار گرفته است.
هدا پیروی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد هم در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای انسانی شاغل در مناطق شهرداری ۲۲۶۰ نفر در ۱۳ منطقه هستند که ما ۱۶۱۹ نفر در ۱۷ منطقه ساماندهی کرده‌ایم که ۹۰ نفر در هر منطقه بکارگیری شده‌اند. هیچ‌کدام از مناطق نیز نیاز با ساخت ساختمان جدید ندارند.
شهریار آل شیخ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد مقدس نیز گفت: توس را در این نقشه به عنوان یک ناحیه دیده‌ایم. قرقی هم به صورت ناحیه در منطقه ۱۵ گنجانده شده است.
وی افزود: کاهش زمان صدور پروانه یکی از فواید این افزایش مناطق است. همچنین پاسخگویی به مراجعان سرعت پیدا می‌کند.
تغییری در پرسنل ایجاد نخواهد شد
آل شیخ خاطرنشان کرد: مناطق همگن‌تر ی داریم همچنین نظارت بهتری به حریم خواهیم داشت. جمعیت‌ها در مناطق متوازن‌تر شده است. محلات و بلوک‌ها نیز دیگر شکست ندارد. توجیه اقتصادی و ساختاری داریم چون ناحیه حذف می‌شود. در سرجمع تغییری در پرسنل نداریم چون به ازای ۴ منطقه که تشکیل می‌شود ۳۴ ناحیه حذف می‌شود. در ساختمان‌ها هم مشکلی نخواهیم داشت.
در پایان پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، این لایحه به تصویب رسید.
در ماده واحده این مصوبه آمده است: « با استناد به ماده ۵۴ قانون شهرداری و در اجرای دستورالعمل مربوطه وزارت کشور در خصوص محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری نقشه جدید منطقه‌بندی شهر مشهد مقدس با توجه به ضوابط و شرایط کمی، راهبردهای تعیین محدوده محله و مناطق و همچنین با تاکید بر ظرفیت‌های توسعه‌ای و جمعیت افق طرح‌های توسعه شهری مورد تایید قرار گرفت.»
تصویب اصلاح بودجه سازمان‌های شهرداری مشهد
در ادامه این جلسه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان فاوا که از حیث منابع و مصارف به مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۸۳۱ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال ( که منابع و مصارف ۱۴ درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) می‌باشد به تصویب رسید.
همچنین اصلاح بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان پارک‌ها و فضای سبز که از حیث منابع و مصارف به مبلغ ۱۲۷ میلیارد و ۱۸۷ میلیون و ۱۷۶ هزار ریال (که منابع و مصارف ۱۳ درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به تصویب رسید.
اصلاح بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی هم که از حیث منابع و مصارف به مبلغ یک هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۶۹۷ هزار ریال (که منابع و مصارف ۲۳ درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) می باشد، به تصویب رسید.
در ادامه نیز اصلاح بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان عمران که از حیث منابع و مصارف به مبلغ ۷۷۶ میلیارد و ۷۶۷ میلیون و ۹۴۵ هزار ریال (که منابع و مصارف ۳ درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) می باشد؛ به تصویب رسید.
تصویب اصلاح و متمم بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک
تنها لایحه اصلاح و متمم بودجه به سازمان حمل و نقل و ترافیک اختصاص داشت. اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان حمل و نقل و ترافیک که از حیث منابع و مصارف به مبلغ ۹۶ میلیارد و ۰۹۵ میلیون ریال (که منابع و مصارف ۳ درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب داشته است) می باشد، به تصویب رسید.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس