به گزارش خبرکده شهری ؛ مظفری افزود: عملیات آماده‌سازی و تسطیح باغچه‌های بوستان، شبکه انتقال و توزیع شبکه آب خام و احداث فضای سبز در این بوستان اجرا شده است.
وی بیان کرد: در اجرای فضای سبز این بوستان ، ۸ هزار متر مربع فضای سبزT 510 متر مربع بازیگاه و ۲ هزار و ۳۰۰ متر انشعاب شبکه آب مستقل فضای سبز ایجاد شده است.
گفتنی است؛ این بوستان در بلوار شهید باهنر، جنب تقاطع غیر همسطح امام علی (ع) واقع شده است.
منبع:روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین