دبیر کمیته علمی و داوری جشنواره «شهروندان برگزیده همدان» از پیش بینی ثبت نام یک هزار نفر در این جشنواره خبر داد.
به گزارش خبرکده شهری حامد صادقی دیروز در گفتگویی با بیان اینکه در مدیریت شهری رویکردهای مختلفی داریم، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر مدیریت شهری با رویکرد مردم‌مدارانه، جلب مشارکت مردمی و دخالت دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها ورود کرده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع جشنواره «شهروندان برگزیده» نیز در راستای مشارکت مردم در حال برنامه‌ریزی و اجراست، افزود: شهروندان برگزیده سرمایه‌های اجتماعی انسانی شهر هستند که رفتارهای اجتماعی ارزش‌مدارانه دارند.
صادقی هدف غایی را تغییر رفتار در عملکرد مردم و کارکردهای رفتاری عموم شهروندان دانست و تصریح کرد: شهروندان برگزیده بر اساس ملاک‌ها و شاخصه‌های تعیین شده انتخاب خواهند شد.
دبیر کمیته علمی و داوری جشنواره «شهروندان برگزیده همدان» خاطرنشان کرد: در کمیته علمی با حضور متخصصان دانشگاهی و کارشناسان حوزه مدیریت شهری شاخصه‌هایی برای بررسی پرونده‌ها در انتخاب شهروند برگزیده استخراج شد.
صادقی افزود: یک طرح با عنوان «شهروند ـ مربی» در سازمان اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری در حال اجراست که با حضور شهروندان داوطلب و ارائه یکسری آموزش‌ها در حوزه مدیریت شهری اجرا می‌شود.
صادقی با تأکید بر اینکه شهروندان برگزیده می‌توانند منبع خوبی برای «شهروند ـ مربی»ها باشند، تصریح کرد: می‌توانیم از شهروندان برگزیده به عنوان شهروند ـ مربی نیز استفاده کنیم.
وی گفت: پیش‌بینی شده امسال بین ۵۰۰ تا یک‌هزار نفر در این جشنواره ثبت‌نام کنند.