جلسه هم اندیشی فعالان مدنی با مدیر پسماند شهرداری برازجان .

به گزارش خبرکده شهری،جلسه هم اندیشی مورخه ۲ اسفند راس ساعت ۱۸ در سالن متقین برازجان برگزار گردید .
در ابتدای جلسه فعالین مدنی شهروند مسئول شهر برازجان یک به یک سوالات خود را پیرامون وضعیت پسماند شهرداری برازجان بیان نمودند از جمله وضعیت نامطلوب سایت دفن ،فرهنگ سازی،چگونگی تفکیک زباله از مبدا ،برنامه شهرداری برای سایت پسماند ،جمع آوری سگهای ولگرد،نوع سنتی جمع آوری زباله ،نیروهای فعال در حوزه خدمات شهری ،زباله های عفونی و …
که در این خصوص ارسطو قایدی برازجانی مدیر پسماند شهرداری بیان داشتند که ابتدا با تشکر از فعالین مدنی که دغدغه شهر را دارند و پیگیر مسائل هستند .
ایشان اذعان داشتند که با این شتابی که در ساماندهی سایت پسماند وجود دارد با حمایت های شهردار و معاون اجرایی نوید روزهای خوبی برای شهروندان برازجانی است و با برنامه ریزی و زمانبندی که انجام پذیرفته این مهم اتفاق خواهد افتاد.
شهرداری برازحان درابتدا در حال طراحی نقشه راه که بصورت اصولی و استاندارد باشد با شهرداری شیراز طرف قرار داد شده که در یک بازه زمانی کوتاه محل دفن و سایت جانمایی شود و یک مکانی باشد که استانداردهای لازم را از نظر فنی داشته و میزان عمق ترانشه ) گودال عمیق و بزرگ( و لاگن ها ) محل انبار شیرابه ( و میزان شیب ترانشه و مسیر استیصال گاز و شیرابه ها و سایت اداری و خدماتی و نگهبانی و درخت کاری و هدایت آبهای دره های فصلی و دیوار کشی و سوله های پردازش برنامه ریزی شده و در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
جناب قایدی در خصوص آموزش و فرهنگ سازی بیان داشتند که مدیریت پسماند روزانه برنامه های آموزشی در مهدها ،پیش دبستانی و مدارس و دانشگاهها و ادارات دارد.
سطل های تفکیک را در مدارس و ادارات تقسیم نموده که بصورت هفتگی پسماندهای خشک جمع آوری میشوند.
در سطح شهر فعلا دو کانکس محل تحویل پسماند خشک فعال هستند که تا آخر سال جاری به ۳ عدد خواهد رسید.
چاپ کتب های آموزشی توسط اداره فرهنگی شهرداری برازجان در حال انجام است .
در آخر جلسه جناب قایدی بیان کردند در بحث پسماند ومشکلات فعلی و راه برون رفت از آن این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با همکاری شهروندان و ادارات همکار در شهر برازجان ‌.