سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری تبریز از آغاز واگذاری غرفه های ویژه فروش میوه نوروزی توسط این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرکده شهری ، جواد صدیقی اعلام کرد به جهت ساماندهی و تسهیل در تهیه میوه نوروز همشهریان عزیز سازمان میادین در اقدامی موثر بازارچه ها و مراکز تهیه میوه نوروزی را فعال می نماید.
این سازمان همچون سالهای گذشته در امر برپایی غرف ویژه عرضه میوه نوروزی جهت سهولت در خرید و رفاه حال همشهریان عزیز ، امسال نیز سازمان در نظر دارد با ساماندهی غرف نوروزی هرچه بهتر در امر تأمین میوه شب عید در ایام نوروز ۹۷ در خدمت مردم عزیز باشد، لذا شرایط واگذاری چادرهای نوروزی به شرح ذیل می باشد:
۱. تقاضای کتبی با سرگروهی یک نفر و ۵ نفر اعضای گروه. ( با انضمام تصویر کارت ملی و ۲ قطعه عکس سرگروه )
۲. واریز مبلغ -/۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط سرگروه طی یک فقره فیش بانکی نزد بانک شهر شعبه اطباء به شماره حساب ۷۰۰۷۸۸۶۵۷۱۵۶ ( مبلغ سپرده فقط به سرگروه عودت خواهد گردید و سایر اعضاء از مراجعه به سازمان به این منظور خودداری نمایند . )
۳. تقاضا و فیش واریزی را از تاریخ ۹۶/۱۲/۵ حداکثر تا مورخه ۹۶/۱۲/۱۳ به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
۴. محل استقرار چادرها طی قرعه کشی اعلام خواهد شد.
۵. هزینه نصب و جمع آوری غرفه و خرید کاور بر عهده متقاضیان خواهد بود.
۶. پس از اتمام مهلت مقرر به تقاضای متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷. درصورت وجود مازاد تقاضا، واگذاری چادر براساس تاریخ فیش واریزی خواهد بود.
۸. متقاضیان بایستی از افراد واجد شرائط و دارای تجربه در زمینه عرضه و توزیع میوه و تره بار باشند و در صورت نیاز سازمان اقدام به استعلام سوابق از مراکز ذیربط خواهد نمود .
۹. رعایت عدم شرکت کارکنان دولت و شاغلین سایر نهادهای دولتی و خصوصی