مهلت تخفیف عوارض شهرداری ایذه تمدید شد .

شهروندان ایذه‌ای تا ۲۵ اسفند ماه فرصت دارند از تخفیف ۲۲درصدی عوارضات شهرداری بهره‌مند شوند.

با پرداخت به موقع عوارض، شهر را با هم بسازیم .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اداری ایذه