مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمان از آغاز عملیات خط‌کشی معابر سطح شهر خبر داد.
به گزارش خبرکده علی زنگی‌آبادی با تاکید بر اهمیت و ضرورت خط‌کشی معابر، گفت: حرکت بین خطوط باعث کاهش ترافیک، روان سازی و تسهیل در امر عبور و مرور و همچنین کاهش تصادفات می‌شود.
وی هدف از این گونه اقدامات را تامین رفاه حال شهروندان و خدمات‌رسانی بهتر به آنها دانست.