به گزارش خبرکده شهری و به نقل از احمد زکی زاده رئیس اداره فنی عمرانی، بازپیرائی پارک ورودی کوچه مازاریها واقع در خیابان کاشانی با هزینه بالغ بر سه میلیارد ریال بازپیرائی شد.

در بازیدی که به همین منظور توسط مدیر منطقه دو صورت گرفت بر ضرورت اتمام طرح تا پایان سال جاری تأکید شد.

شایان ذکر است پارک مذکور با مساحتی بالغ بر۱۱۰۰متر مربع به صورت کامل و با رعایت اصول فنی و نیز تأکید بر حفظ میراث فرهنگی در نقش زمینه پارک شامل اجرای کفسازی با آجر سنتی، سنگ گرانیت، بدنه سازی با کاهگل و آجر نما، تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی موجود در پارک انجام شده است.
منبع:روابط عمومی شهرداری منطقه دو یزد