به گزارش خبرکده شهری مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: بهره‌برداری از خط یک قطار شهری اصفهان تا چند روز آینده به صورت موقت انجام و امکان مسافرگیری در ایستگاه‌های آن فراهم می شود، اما بهره‌برداری رسمی از آن پس از ایام نوروز با حضور مقامات کشوری خواهد بود.

جواد شعرباف اظهارکرد: بهره برداری کامل از خط یک قطار شهری تا ایستگاه صفه با کمک شهرداری و شورای پنجم در شرف انجام است و هفته آینده بهره‌برداری موقت از آن صورت می‌گیرد.

وی افزود: خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه قدس تا ایستگاه صفه به طول ۲۰ کیلومتر کامل شده و ایستگاه‌های دانشگاه، کارگر، کوی امام و صفه نیز به زودی وارد مدار سرویس‌دهی به شهروندان خواهد شد.

مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در ایستگاه میدان امام حسین(ع)، گفت: ایستگاه امام حسین(ع) سه ورودی در شمال شرقی، در جنوب شرقی و یکی در سمت غرب است که ایستگاه شمال شرقی آن به زودی به روی شهروندان باز می‌شود.

به گزارش خبرکده شهری شعرباف در خصوص ایستگاه میدان انقلاب نیز اظهارکرد: ایستگاه انقلاب دو ورودی غربی و شرقی دارد که ایستگاه غربی سمت ابتدای خیابان عباس آباد وارد مدار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: درصدد هستیم با برنامه ریزی صورت گرفته در آینده نزدیک طول زمان سرویس دهی خط یک قطار شهری را از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ قرار داده و سرفاصله زمانی آن را نیز کاهش دهیم.

مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به تعداد رام های قطارشهری اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۲ رام قطار آماده داریم، اما از سال آینده هر سه ماه یکبار، یک رام قطار به سیستم اضافه می شود.