به گزارش خبرکده شهری ، در همایش شهرداران استان بوشهر که با حضور استاندار در عسلویه برگزار شد، از بین ۳۸ شهردار استان، محمدحسن محمدی شهردار برازجان و احمد شیخیانی شهردار خورموج به عنوان نمایندگان شهرداران استان در شورای مرکزی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور انتخاب شدند…

به گزارش خبرکده شهری ، در همایش شهرداران استان بوشهر که با حضور استاندار در عسلویه برگزار شد، از بین ۳۸ شهردار استان، محمدحسن محمدی شهردار برازجان و احمد شیخیانی شهردار خورموج به عنوان نمایندگان شهرداران استان در شورای مرکزی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور انتخاب شدند.
منبع:اتحاد خبر