تلاش اعضای شورای شهر تهران برای انصراف نجفی از استعفا

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه کناره گیری دکتر نجفی از سمت شهرداری لطمه جدی به مدیریت شهری و منافع شهروندان می‌زند، گفت: از این رو تمام تلاش اعضای یکدست و منسجم شورای شهر تهران بر این است تا شهردار را پیش از ۱۹ فروردین ماه از اصرار بر استعفا منصرف کنند.

به گزارش شورا‌آنلاین، حسن رسولی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص استعفای شهردار تهران گفت: از آنجایی که استعفای دکتر نجفی به صورت رسمی از سوی شورا دریافت نشده، در دستور کار قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه کناره گیری شهردار لطمه جدی به منافع شهر، مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر تهران و منافع شهروندان می‌زند، عنوان کرد: از این رو تمام تلاش اعضای یکدست و منسجم شورای شهر تهران بر این است تا دکتر نجفی را از اصرار بر استعفا منصرف کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: اگر در این هدف موفق نشویم، مساله استعفا را ۱۹ فروردین ماه در صحن شورا مطرح خواهیم کرد و اگر شهردار مستعد بر کناره گیری باشد در این جلسه حضور می یابد.

رسولی با اشاره به اینکه شهردار با حضور در صحن علنی شورا دلایل استعفا را بیان می‌کند، تصریح کرد: طبق آئین نامه موافقان و مخالفان در این خصوص صحبت می‌کنند. چنانچه این استعفا اکثریت آراء را بیاورد در همان جلسه بر اساس قانون شورا باید ابتدا از میان کارکنان ثابت شهرداری یک نفر را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کند و حداکثر طی مدت سه ماه شهردار جدید را معرفی کند.

وی افزود: امیدواریم با این انصراف چالش‌ها و این محدودیت‌ها از سر راه مدیریت شهری برداشته شود و به هردلیل اگر نتوانستیم شهردار را راضی به ماندن کنیم، باید بپذیریم با یک محدودیت و مشکل جدی روبه رو هستیم.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به انسجامی که پنجمین دوره شورای شهر تهران دارد، موظف هستیم به نحوی تصمیم گیری کنیم که حداقل خسارت‌های ناشی از این جابه‌جایی متوجه منافع شهروندان خواهد شد